Spytała o to podatniczka, która pożyczyła 40 tys. dol. od brata mieszkającego w Stanach Zjednoczonych. Pieniądze zostały przelane na jej rachunek bankowy 16 kwietnia 2020 r. Brat miał przyjechać do Polski zaraz po dokonaniu przelewu i ustalić z siostrą warunki udzielenia pożyczki. Okazało się to jednak niemożliwe ze względu na pandemię i zakaz lotów.
Do podpisania umowy pożyczki doszło dopiero 23 września br. Rodzeństwo porozumiało się wtedy ostatecznie w sprawie kwoty pożyczki (ostatecznie została ustalona na mniejszą kwotę), oprocentowania i terminu zwrotu pieniędzy. Po zawarciu tej umowy podatniczka zgłosiła ją do urzędu skarbowego na deklaracji PCC-3.
Sądziła, że nie zapłaci 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych, bo liczyła na zwolnienie na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o PCC. Przepis ten zwalnia z podatku pożyczki udzielonej w ramach najbliższej rodziny (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochę), mimo że ich wysokość przekracza kwotę wolną wynoszącą 9637 zł.
Warunkiem zwolnienia jest złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 w ciągu 14 dni od daty dokonania czynności (wyjątek dotyczy sytuacji, gdy umowa została zawarta przed notariuszem) oraz udokumentowania otrzymania pieniędzy na konto lub przekazem pocztowym.
Podatniczka zwróciła uwagę na to, że przepis nie precyzuje, kiedy następuje dokonanie czynności w zakresie umowy pożyczki, tj. czy od dnia otrzymania środków przez pożyczkobiorcę, czy od dnia zawarcia umowy pomiędzy stronami. Uważała, że liczy się termin zawarcia umowy, a nie przekazania pieniędzy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zwolnienie przysługiwałoby podatniczce, gdyby złożyła deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od daty przelewu. Wyjaśnił, że „dokonanie czynności”, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b, miało miejsce w dacie przelewu środków, a późniejsze podpisanie umowy jedynie udokumentowało zawartą uprzednio umowę.
Stwierdził, że późniejsze określenie w umowie terminu zwrotu pożyczki oraz jej oprocentowania nie ma tu znaczenia, bo pożyczka została udzielona już wcześniej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 4 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.325.2020.1.MD