Właściciele miejsc postojowych będą odpowiadać jedynie za podatek od swojego udziału w hali garażowej. Powstanie też system MOSS. Projekty zmian w tym zakresie przyjął wczoraj rząd.
Miałyby one wejść w życie już 1 stycznia 2015 r. Chodzi o dwa projekty nowelizacji ustaw. W pierwszym – dotyczącym ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – zmiany mają dotyczyć podatków i opłat lokalnych.

Garaże i nie tylko

Najważniejsze propozycje dotyczą właścicieli garaży. Dziś właściciel miejsca postojowego w garażu podziemnym budynku może dostać decyzję od organu podatkowego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) dotyczącą podatku wyliczonego od całej powierzchni hali garażowej. Projekt zakłada, że do takich sytuacji nie będzie już dochodziło, bo każdy współwłaściciel będzie odpowiadał jedynie za swoje miejsce postojowe (swój udział w hali garażowej).
Rząd chce również wprowadzić do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definicję garażu. Będzie nim budynek lub jego część „do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów osobowych” – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
W trakcie wcześniejszych prac nad projektem Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wycofało się z propozycji, aby wszystkie garaże były opodatkowane taką samą stawką, jak dla pozostałych budynków lub ich części. To groziło znacznym wzrost obciążeń właścicieli domów, w których bryle znajduje się garaż (dziś płacą podatek według takiej stawki, jak za mieszkanie).
Z projektu wypadły też propozycje: wprowadzenia nowej definicji budowli oraz doprecyzowania, że nieopodatkowane są kable w kanalizacji. To grozi, że nadal spory w tym zakresie będą musiały rozstrzygać sądy.
Pozostała natomiast propozycja opodatkowania współwłaścicieli budynków, którzy wyodrębnili własność swojego lokalu. Obecnie dzięki takiemu zabiegowi podatnicy mogą znacznie obniżyć swoje podatki, na czym tracą gminy.
Projekt zakłada także, że rady gmin będą mogły zdecydować, czy gmina będzie pobierać opłaty lokalne: targową, miejscową i uzdrowiskową. Zmienią się też zasady płatności podatków lokalnych. Jeśli danina nie przekroczy kwoty 100 zł, to trzeba będzie ją uiścić jednorazowo (dziś – ratalnie).

VAT MOSS

Rząd przyjął też projekt zmian w ustawie o VAT i ordynacji podatkowej. Chodzi o wdrożenie przepisów unijnej dyrektywy VAT dotyczących miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz konsumentów z innych krajów Wspólnoty. Już od 2015 r. w całej Unii Europejskiej będą one podlegać VAT w miejscu ich konsumpcji. To oznacza, że danina od tych usług będzie trafiać do państwa, w którym przebywa konsument.
To odwrócenie dotychczasowych zasad, zgodnie z którymi przedsiębiorca powinien rozliczyć VAT tam, gdzie ma swoją siedzibę. Przyjęta przez rząd nowelizacja przewiduje wprowadzenie szczególnej procedury rozliczania podatku (system mini one stop shop – MOSS, czyli mały punkt kompleksowej obsługi), takiej, jaka funkcjonuje obecnie w odniesieniu do usług elektronicznych świadczonych na terytorium UE przez podmioty z krajów trzecich. Ma ona na celu ułatwić przedsiębiorcom korzystanie z nowych reguł opodatkowania.
Przedsiębiorca, który wybierze szczególną procedurę, będzie musiał zarejestrować się w MOSS w danym państwie członkowskim. W Polsce rejestr ten będzie prowadzić Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
Oba projekty trafią teraz do Sejmu.
Etap legislacyjny
Projekty ustawy przyjęte przez Radę Ministrów