System gotowy jest już od 1 października 2014 r. choć zmiany w rozliczaniu VAT wchodzą w życiu dopiero od 1 stycznia 2015 r. MF zachęcił, aby podatnicy składali zgłoszenia rejestracyjne przez system e-Deklaracje. Wymagane formularze VIU-R i VIN-R są dostępne na stronie tego systemu w sekcji VAT.

Więcej informacji na temat procedury Mini One Stop Shop resort umieścił na portalu finanse.mf.gov.pl