Od 1 stycznia 2015 r. zostanie rozszerzona lista towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, gdzie to nabywca, a nie sprzedawca, musi rozliczyć podatek. Wynika to z opublikowanego wczoraj projektu nowelizacji ustawy o VAT.
Zgodnie z nim zostaną nim objęte nie tylko, jak pierwotnie chciał resort finansów, telefony komórkowe i smartfony, złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie co najmniej 0,325) oraz dostawy złota inwestycyjnego oraz blachy. Odwrotne obciążenie ma też funkcjonować – jak postulowało Ministerstwo Gospodarki – dla laptopów, tabletów, notebooków i konsol do gier.
Zgodnie z projektem mają się też zmienić zasady stosowania mechanizmu. Nie będzie go przy zakupie niewielkich ilości towarów bo, jak wyjaśnia resort finansów, w takiej sytuacji ryzyko nadużyć jest niewielkie. Proponowany limit to 20 tys. zł. Mechanizm będzie miał zastosowanie tylko przy dostawie dokonanej w danym dniu przez nabywcę jednemu dostawcy powyżej tej kwoty (bez podatku).
Dodatkowo odwrotne obciążenie będzie stosowane tylko w sytuacji, gdy nabywcą będzie czynny podatnik VAT. Obecnie stosuje się je do wszystkich – nawet objętych zwolnieniem z tego podatku.
Zmiany mają też dotyczyć obowiązujących od 1 października 2013 r. przepisów o solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy za rozliczenie VAT. Chodzi o sytuacje, gdy sprzedawca towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT okaże się oszustem nieodprowadzającym VAT do urzędu skarbowego. Jeśli kupujący wiedział lub mógł przypuszczać, że bierze udział w oszustwie, musiał uregulować podatek. Zgodnie z projektem w załączniku nr 13 pojawią się nowe pozycje, m.in. złoto (o próbie mniejszej niż 0,325), srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu.
Resort chce też zmienić wysokości kaucji gwarancyjnej. W przypadku paliwa odpowiedzialności solidarnej nie muszą się obawiać przedsiębiorcy kupujący od podmiotów, które złożą wspomnianą kaucję i uzyskają wpis w rejestrze prowadzonym przez ministra finansów. Obecnie musi ona wynosić 3 mln zł lub odpowiadać co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego (nie mniej niż 200 tys. zł). Od 2015 r.
minimalna i maksymalna wysokość kaucji ma być podwyższona odpowiednio do 1 mln zł i 10 mln zł.
Resort chce też wprowadzić od nowego roku prewspółczynnik VAT. Będzie on dotyczył podatników, którzy wykonują działalność opodatkowaną i nieopodatkowaną VAT (tzw. działalność mieszaną). Dziś kupują oni towary i usługi, ale nie ma przepisów, które nakazują im odliczyć VAT wyłącznie od tych towarów i usług, które są wykorzystywane do działalności opodatkowanej. W efekcie podatnicy odliczają podatek np. od towarów, które przeznaczają do działalności pozostającej poza zakresem VAT. Skarb Państwa traci więc wpływy z tego tytułu. Ministerstwo chce więc uszczelnić system odliczania. Wprowadzony zostanie system dwustopniowy. Najpierw podatnik ustali z naczelnikiem urzędu skarbowego, w jakim stopniu wykorzystuje zakupione towary i usługi do działalności gospodarczej oraz pozostającej poza zakresem VAT (prewspółczynnik), a dopiero potem określi, jaką część podatku związanego z działalnością gospodarczą może odliczyć (współczynnik).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji przekazany do konsultacji