Zmiany reguł dotyczących niedostatecznej kapitalizacji są skomplikowane i dotknąć mogą dużą grupę podatników – podkreślają eksperci podatkowi PwC.

Nowe zasady wynikają z rozpatrywanego obecnie przez Sejm projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 5 czerwca będzie on analizowany na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych. Istnieją duże szanse, że nowe regulacje obowiązywać będą już od 1 stycznia 2015 r.

Obecne zasady dotyczące niedostatecznej kapitalizacji przewidują, że po spełnieniu określonych warunków odsetki od pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany nie mogą być kosztem podatkowym. Warunkiem jest, aby chodziło o wspólnika posiadającego bezpośrednio co najmniej 25 proc. udziałów bądź o tzw. spółkę „siostrę”, w której ten sam podmiot posiada bezpośrednio 25 proc. udziałów. Jeśli suma zadłużenia pożyczkobiorcy wobec takich podmiotów przekraczała trzykrotność wartości kapitału zakładowego spółki to odsetki proporcjonalnie podlegały podatkowej restrykcji.