W monitorze tym ogłasza się o wpisie do KRS m.in. wzmianki o złożeniu przez przedsiębiorcę rocznego sprawozdania finansowego. Opłata za to ogłoszenie została właśnie obniżona z 250 zł do 100 zł. To jedna z dwóch kwot, którą przedsiębiorca musi zapłacić przy przekazywaniu sprawozdań do KRS.
Reklama
Druga to opłata za sam wpis w rejestrze, a w zasadzie za zmianę tego wpisu, spowodowaną złożeniem rocznego sprawozdania. Tak jak dotychczas wynosi ona 40 zł.

Reklama
Obie kwoty można uiścić łącznie na rachunek bankowy lub w kasie sądu, w którym funkcjonuje wydział gospodarczy KRS, do którego składane są dokumenty. Trzeba je przekazać wraz z potwierdzeniem zapłaty.
Obniżenie opłaty to niejedyna zmiana przepisów, która czeka przedsiębiorców sporządzających sprawozdania finansowe. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją kodeksu spółek handlowych i innych ustaw, które mają ograniczyć zjawisko nieskładania sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym. Chodzi o to, żeby podmioty musiały informować sądy o dacie zakończenia roku obrotowego. Dzięki temu, jeśli nie złożą dokumentów w terminie, automatycznie będzie o tym wiadomo. W ubiegłym tygodniu rząd przyjął założenia do tych zmian.
Z kolei w Sejmie trwają prace nad projektem (ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – druk nr 1330), zgodnie z którym do kodeksu karnego skarbowego od 1 stycznia 2015 r. zostanie wprowadzony art. 80b.
Przewiduje on wprowadzenie kar grzywny dla tych, którzy nie składają sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego we właściwym terminie (tj. podatnicy PIT razem z zeznaniem podatkowym – do 30 kwietnia, podatnicy CIT w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdań). Zgodnie z przepisami taka kara grzywny może stanowić od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2014 r. kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynieść od 168 zł do 33 600 zł.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. poz. 649) – wchodzi w życie 30 maja 2014 r.