Samo poszerzenie działalności nie wyklucza jeszcze możliwości opłacania ryczałtu. Istotne jest uzyskanie przychodów z działalności wykluczającej prawo do ryczałtu - informuje Wanda Czopik starszy komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym w Wieliczce.

Zdarza się, że przedsiębiorca objęty ryczałtem ewidencjonowanym rozpoczyna w trakcie roku dodatkową działalność, która nie podlega tej formie opodatkowania. Czy traci wówczas automatycznie prawo do opłacania ryczałtu?

Samo poszerzenie działalności nie wyklucza jeszcze możliwości opłacania ryczałtu. Istotne jest uzyskanie przychodów z działalności wykluczającej prawo do ryczałtu. Dopiero z dniem ich osiągnięcia przedsiębiorca traci prawo do opodatkowania w sposób zryczałtowany. Od tego momentu musi się rozliczać według skali podatkowej.
Wiąże się to z tym, że poczynając od dnia utraty warunków do opodatkowania ryczałtem (np. uzyskania przychodu ze świadczenia usług wymienionych w zał. nr 2 do ustawy o podatku zryczałtowanym, Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm.), trzeba zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Należy w niej ująć przychody począwszy od tego, który spowodował przejście na zasady ogólne. Jeśli nowy przychód pojawi się w trakcie miesiąca, to podatek za ten miesiąc będzie musiał zostać zapłacony zarówno według ryczałtu, jak i podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Czy o rozszerzeniu zakresu działalności gospodarczej trzeba informować naczelnika urzędu skarbowego?

Podatnik powinien zgłosić poszerzenie działalności gospodarczej w urzędzie miasta lub gminy. Może też złożyć elektroniczny wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uwzględni w nim również aktualną formę opodatkowania. W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym brak jest regulacji jednoznacznie określających obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o zmianie zasad rozliczeń z fiskusem w razie poszerzenia działalności gospodarczej. Zasadne jest jednak pisemne poinformowanie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania na skutek modyfikacji przedmiotu działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

Jak będzie wyglądać rozliczenie roczne takiego przedsiębiorcy?

Taki podatnik jest traktowany jako opodatkowany przez część roku ryczałtem ewidencjonowanym, a przez pozostałą część – na zasadach ogólnych. Będzie to oznaczało konieczność złożenia dwóch zeznań podatkowych: PIT-28 (właściwy dla podatników opodatkowanych ryczałtem) i PIT-36 (właściwy dla podatników opodatkowanych według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).