Parlament przyjął w piątek przepisy likwidujące certyfikat księgowy i zmieniające regulacje dotyczące zawodu doradców podatkowych i biegłych rewidentów. To oznacza, że usługi księgowe będą mogły świadczyć osoby bez uprawnień.
Czy zlikwidowanie certyfikatu księgowego i deregulacja zawodu doradców podatkowych wpłynie negatywnie na usługi prowadzenia ksiąg podatkowych, w tym rachunkowych?
TAK