Portal Podatkowy w pierwszej kolejności, od 18 sierpnia, będzie obsługiwać podatek od spadków i darowizn, PCC i kartę podatkową. Kompleksowa obsługa pojawi się w 2017 r. - uważa Jarosław Wyszyński, zastępca dyrektora departamentu administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów.
Jarosław Wyszyński, zastępca dyrektora departamentu administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów / Dziennik Gazeta Prawna

11 maja wchodzą w życie zmiany w ordynacji podatkowej. Zgodnie z nimi organ podatkowy będzie mógł się zwrócić do podatnika o wyrażenie zgody na komunikację elektroniczną we wszystkich sprawach. Czy możemy zatem spodziewać się takiej propozycji od urzędu 12 maja?

Na to jest jeszcze za wcześnie. Zmiany, o których rozmawiamy, wprowadza ustawa z 10 stycznia 2014 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja faktycznie wchodzi w życie 11 maja, stanowi ona jednak podstawę prawną pozwalającą na uruchomienie Portalu Podatkowego. Jest to zupełnie nowe narzędzie, dzięki któremu będzie możliwa elektroniczna wymiana pism.

Kiedy Portal Podatkowy zostanie uruchomiony?

Będzie się to odbywać stopniowo. Nowe przepisy zawierają delegacje dla ministra finansów do wydania rozporządzeń określających zakres spraw, jakie mogą być załatwiane za pośrednictwem portalu. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz karty podatkowej. Projekt rozporządzenia w tym zakresie znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Rozporządzenie ma wejść w życie 18 sierpnia. Od tego momentu pełna obsługa tych podatków, a więc np. składanie deklaracji, sprawy związane z postępowaniem kontrolnym, będzie mogła się odbywać elektroniczne, z wykorzystaniem portalu.

Czyli z nowych rozwiązań, i to w ograniczonym zakresie, będzie można korzystać najwcześniej od 18 sierpnia. Czy do tego czasu elektroniczna korespondencja będzie możliwa np. za pośrednictwem systemu ePUAP?

Tak, ale elektroniczna skrzynka podawcza organu podatkowego, która już funkcjonuje, jest mniej zaawansowanym narzędziem. Nowym narzędziem można wysłać korespondencję do swojego urzędu skarbowego, ale również sprawdzić stan sprawy czy rozliczeń, składać wnioski i automatycznie je generować.
Jeżeli podatnik wyrazi zgodę na otrzymywanie pism w formie elektronicznej (będzie to jego prawo, a nie obowiązek), wszelka korespondencja (dotycząca PCC, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn) będzie do odbioru w Portalu Podatkowym. Otrzyma on również informację o niej na adres swojej poczty elektronicznej. Podatnik będzie mógł również sam złożyć wniosek o doręczenie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy uwzględniają również możliwość rezygnacji z doręczania pism w ten sposób. Portal Podatkowy zapewni szybki dostęp do korespondencji, brak konieczności udawania się do urzędu skarbowego czy wysyłania korespondencji tradycyjną drogą pocztową. Przyniesie to również oszczędności finansowe – zarówno po stronie podatników, jak i administracji podatkowej. Krótko mówiąc podatnik będzie miał wgląd w swoje sprawy podatkowe z dowolnego miejsca, wystarczy mieć dostęp do internetu.

W jakiej kolejności Portal Podatkowy będzie obsługiwał inne podatki?

Zaczynamy od podatków majątkowych i karty podatkowej, aby zebrać doświadczenia i jak najlepiej przygotować się do rozbudowy portalu. W szerszym zakresie, tj. dotyczącym obsługi podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, portal zadziała w styczniu 2015 r. Wdrożenie w zakresie obsługi podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (PIT i CIT) planowane jest w 2016 r., a w zakresie VAT – w 2017 r.

Czyli tak naprawdę elektroniczna komunikacja z urzędem skarbowym we wszystkich sprawach podatkowych będzie możliwa dopiero za kilka lat?

Zgadza się. Możliwość kompleksowego, elektronicznego obsługiwania wszystkich podatków pojawi się w 2017 r., gdy Portal Podatkowy będzie już w pełni uruchomiony.