Opłaty licencyjne pobierane przez spółką komandytową za udostępnienie znaku towarowego są przychodem z działalności gospodarczej jej wspólnika – potwierdził WSA w Krakowie.
Wyjaśnił, że w takim wypadku nie ma znaczenia zasada, zgodnie z którą, jeśli ustawa o PIT zalicza dany przychód do innego źródła niż działalność gospodarcza, to tak właśnie należy go rozliczyć.
Wyrok dotyczył przedsiębiorcy – wspólnika spółki komandytowej, która zamierzała kupić od innego podmiotu nieruchomości oraz zarejestrowane prawo ochronne do znaku towarowego. Po transakcji zamierzała m.in. odpłatnie je wynajmować.