Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wycofało się z kontrowersyjnego pomysłu podniesienia stawki. Aktualna jest propozycja zniesienia solidarnej odpowiedzialności za daninę od miejsc postojowych

Projektem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w tym o podatkach i opłatach lokalnych, ma zająć się Stały Komitet Rady Ministrów (najprawdopodobniej 8 maja). Od listopada zeszłego roku toczyły się konsultacje społeczne i resortowe nad zmianami. Ostatecznie Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, które jest autorem projektu, wycofało się z kilku kluczowych pomysłów, niekorzystnych dla wielu podatników. Przede wszystkim nie dojdzie do znacznych podwyżek podatku dla właścicieli jednorodzinnych domów, w których bryle znajduje się garaż.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych / DGP

Sporne miejsca postojowe

Dziś właściciele domów jednorodzinnych z garażem w bryle budynku płacą podatek według stawki dla budynków mieszkalnych (obecnie – maksymalnie 0,74 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej). Początkowo resort administracji proponował, aby uiszczali oni daninę według stawki ponad 10 razy wyższej, właściwej dla budynków pozostałych (obecnie – maksymalnie 7,73 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej).

Od początku krytykowali ten pomysł eksperci podatkowi. Na łamach DGP pisali, że spowoduje to znaczny wzrost obciążeń podatkowych właścicieli domów. Ostatecznie resort wycofał się z tego pomysłu.

– Utrzymano więc zasadę, wedle której garaż w typowym budynku jednorodzinnym będzie opodatkowany stawką mieszkalną – wyjaśnia dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku.

Nie rozwiązuje to sporów o opodatkowanie miejsc postojowych w budynkach wielorodzinnych. Z projektu wynika, że właściciele mieszkań z miejscem postojowym w parkingu podziemnym, którzy mają jedną księgę wieczystą, nadal płaciliby podatek według niskiej stawki – mieszkalnej. Natomiast właściciele, którzy mają odrębną własność mieszkania i garażu (dwie księgi wieczyste), będą płacić podatek od miejsca postojowego według wysokiej stawki – dla budynków pozostałych.

Bez solidarnej odpowiedzialności

Projekt przewiduje natomiast zmianę istotną również dla właścicieli miejsc postojowych w blokach czy apartamentowcach. Dziś każdy z nich, mimo że posiada jedynie ułamkowy udział w całej hali garażowej, odpowiadający powierzchni miejsca postojowego, otrzymuje decyzję, w której organ podatkowy wykaże podatek od całej hali. Obowiązuje bowiem zasada odpowiedzialności solidarnej. Właściciele miejsc postojowych od lat nie zgadzają się z taką procedurą.

Projekt zmian zakłada zniesienie solidarnej odpowiedzialności w odniesieniu do garaży stanowiących współwłasność ułamkową.

– Nowelizacja w tym zakresie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników. Mówiąc wprost, każdy będzie płacił za część garażu, która odpowiada jego udziałowi w prawie własności – przyznaje Rafał Dowgier.

Projekt wprowadza też definicję garażu. Będzie nim budynek lub jego część w rozumieniu przepisów prawa budowlanego do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów osobowych. Eksperci wskazują, że definicja ta może budzić wątpliwości. Twierdzą, że po zmianach gminne organy podatkowe mogą chcieć opodatkować jako garaż np. stodołę, w której właściciel parkuje swój samochód.

Zmiany dla przedsiębiorstw

Projekt w obecnej wersji nie przewiduje zaś zmiany definicji budowli. Pierwotnie resort chciał powiązać zasady opodatkowania budowli z klasyfikacją środków trwałych. Zdaniem Rafała Dowgiera dobrze, że resort wycofał się z tej zmiany. Jej wprowadzenie oznaczałoby podwyżkę daniny dla firm.

Etap legislacyjny

Projekt z 8 maja 2014 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma rozpatrzyć Komitet Rady Ministrów. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.