Połączone komisje sejmowe: Finansów Publicznych oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęły dziś sprawozdanie podkomisji z prac nad projektem ustawy wprowadzającym takie rozwiązanie.

Nowelizacja ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw ma umożliwić rolnikom nieopodatkowaną i odformalizowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych, np. pieczywa, wędlin, dżemów, kompotów, czy serów. Taka sprzedaż – pod pewnymi warunkami – nie będzie stanowiła działalności gospodarczej. Jednocześnie przychody rolnika zostaną zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 7 tys. zł rocznie. Projekt jest po drugim czytaniu. Głosowanie nad nim może odbyć się najwcześniej na następnym posiedzeniu Sejmu, tj. pod koniec kwietnia. Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.