Prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT przy zaliczce na nabycie pojazdu z homologacją N1 przysługuje, gdy nabywca dostanie fakturę i zapłaci całą należność za auto. Dostawa po zmianie ustawy nie zmieni tego prawa - mówi Tomasz Michalik.
Jakie warunki trzeba obecnie spełnić, żeby odliczyć VAT od samochodu z homologacją ciężarową N1?
Nabycie pojazdu ze stosowną homologacją daje prawo do potrącenia całej kwoty podatku naliczonego – oczywiście po spełnieniu zwykłych warunków umożliwiających odliczenie. Chodzi w szczególności o przeznaczenie samochodu do prowadzenia działalności innej niż zwolniona z podatku.