W bloku wybudowanym przez spółdzielnię powstała z mocy prawa wspólnota mieszkaniowa, ponieważ każdy mieszkaniec uzyskał odrębne prawo własności lokalu. Wspólnota utworzyła fundusz remontowy, na który właściciele regularnie wpłacają pieniądze. Jednym z wydatków, które miały być z niego pokryte, była legalizacja ciepłomierzy mieszkaniowych zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836). Wspólnota zapytała izbę skarbową, czy legalizacja spowoduje, że właściciele lokali uzyskają przychód z innych źródeł i konieczne będzie przesłanie im oraz urzędowi skarbowemu dokumentów PIT-8C. Sama uważała, że ciepłomierze jako element instalacji grzewczej przynależą do części wspólnej całej nieruchomości i nie może być mowy o przysporzeniu majątkowym u właścicieli poszczególnych lokali.

Izba skarbowa przyznała, że skoro mieszkańcy płacą na fundusz remontowy i to z niego sfinansowana będzie legalizacja, to nie ma mowy o przychodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 stycznia 2014 r., nr ITPB2/415-954/13/MU