Właściciele mieszkań nie będą musieli płacić podatku, gdy spółdzielnia odda im z funduszu remontowego pieniądze, np. za wymianę okien.
Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, MDDP / Media / mat. prasowe
Do tej pory minister finansów wbrew jednolitemu stanowisku sądów administracyjnych żądał od takich pieniędzy podatku. O wydanie przez niego korzystnej dla podatników interpretacji ogólnej zgodnie z art. 14a par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) apelowali m.in. rzecznik praw obywatelskich oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Spór koncentrował się wokół podatkowej kwalifikacji pieniędzy zwracanych przez spółdzielnie za remonty w mieszkaniach, których właściciele wpłacali pieniądze na fundusz remontowy. Zdaniem fiskusa takie kwoty były ich przychodem z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Sądy administracyjne uważały natomiast, że takie pieniądze są neutralne podatkowo, gdyż jest to tylko zwrot sum wpłaconych wcześniej na fundusz remontowy (m.in. wyroki NSA z 19 grudnia 2012 r. sygn. akt II FSK 1010/11, 15 lutego 2013 r. sygn. akt II FSK 1264/11, 20 marca 2013 r. sygn. akt II FSK 1506/11). Sądy odwoływały się do art. 4 ust. 4 oraz art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) i przypominały, że właściciel lokalu mieszkalnego – niezależnie od tego, czy jest członkiem spółdzielni – ma obowiązek płacić zaliczki na fundusz remontowy, a spółdzielnia musi utrzymywać zasoby mieszkaniowe w należytym stanie i dokonywać remontów, takich jak wymiana stolarki okiennej, drzwi wejściowych do mieszkania itp.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w odpowiedzi na pytanie resortu finansów potwierdziło zdanie sądów administracyjnych. W efekcie MF wydało interpretację ogólną, w której przyznało, że zwrot kosztów remontu właścicielom mieszkań przez spółdzielnie nie jest przychodem podatkowym.
Interpretacja ogólna z 10 października 2013 r. (nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13).
Nie ma daniny, bo nie ma przysporzenia majątkowego
Najnowsza interpretacja ogólna resortu finansów to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich właścicieli lokali mieszkalnych otrzymujących refundację wydatków z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej. Należy zauważyć, że refundacja taka oznacza dla właściciela mieszkania odzyskanie własnych środków, uprzednio wpłaconych na fundusz remontowy. Trudno w takim przypadku doszukiwać się po stronie podatnika jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, co uzasadniałoby opodatkowanie. Należy mieć nadzieję, że wraz z publikacją interpretacji ogólnej ministra finansów istotnie zmieni się również podejście urzędów skarbowych i podatnicy nie będą zmuszeni, tak jak dotychczas, dochodzić swoich praw przed sądami administracyjnymi.