Nie cichną spory dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży działek przez osoby fizyczne. Jeden z nich rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Sprawa dotyczyła emerytki, która jest rolnikiem indywidualnym i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Nie jest też czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT. Płaci podatek rolny za grunty, które uprawia. Ma też kilka działek, które wchodzą do jej majątku osobistego. W planach miejscowych są one przeznaczone pod działalność przemysłową (fabryki i usługi), ale obecnie uprawia je spółdzielnia rolnicza.