Przedsiębiorca rozliczający się z podatku od towarów i usług powinien poinformować fiskusa, że wynajmuje nieruchomość na cele mieszkalne.
Obowiązek ujęcia takich transakcji w ewidencji podatkowej i składanych deklaracjach istnieje, mimo że sama transakcja najmu jest w takiej sytuacji wolna od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Izba: to też działalność gospodarcza

Wielu przedsiębiorców jest jednak zdania, że obowiązek ten dotyczy tylko obrotów z prowadzonej firmy i że nie muszą w związku z tym informować fiskusa o przychodach z najmu prywatnego majątku. Z błędu wyprowadzają ich dopiero urzędnicy podatkowi. Przykładem jest interpretacja łódzkiej izby skarbowej z 8 stycznia 2014 r. nr IPTPP4/443-777/13-2/UNR.
Reklama
Wystąpił o nią podatnik VAT, który początkowo, w ramach działalności gospodarczej, wynajmował dwa lokale innym podmiotom gospodarczym, ale postanowił, że od sierpnia 2013 r. wynajmie także mieszkanie na cele mieszkalne. Był przekonany, że przychodów z tego najmu nie musi ujmować w ewidencji i deklaracji VAT, bo nie są one w żaden sposób związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Odpowiedź izby była inna. Urzędnicy przypomnieli, że wykorzystywanie prywatnego majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych to już działalność gospodarcza, a nie zwykły, niepodlegający daninie zarząd własną nieruchomością mieszkalną. Skoro tak, to przedsiębiorca działa jako podatnik VAT i powinien uwzględnić te przychody zarówno w ewidencji podatkowej, jak i w pozycji 20 deklaracji VAT-7.

Ekspert: podobnie może być z działkami

Roman Namysłowski, dyrektor podatkowy w EY, wyjaśnił w rozmowie z DGP, że wątpliwości związane z kwalifikacją wynajmowania prywatnego majątku dla potrzeb VAT biorą się z tego, że nie zawsze wiadomo, czy przedsiębiorca działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Przypomniał, że podobny problem mają podatnicy sprzedający prywatne działki. Kontrowersje rozstrzygnął dopiero wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 września 2011 r. (sygn. akt C-180/10, C-181/10), z którego wynika, że osoba sprzedająca prywatny grunt nie jest podatnikiem VAT, chyba że podejmuje dodatkowe działania świadczące o gospodarczym charakterze takiej sprzedaży (np. uzbroi teren, wydzieli drogi wewnętrzne, podejmie działania marketingowe wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia).
Ekspert podkreślił, że przy najmie takich wątpliwości jest mniej. Skoro tak, to przedsiębiorca działający jako podatnik musi uwzględnić takie transakcje zarówno w ewidencji, jak i deklaracjach podatkowych.
Interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 8 stycznia 2014 r., nr IPTPP4/443-777/13-2/UNR