Rząd ma wkrótce zająć się zmianami w ustawie o CIT i PIT. Z nowelizacji wykreślono właśnie zapisy o uldze dla oszczędzających na mieszkanie lub dom.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem skorzystania ze zwolnienia miało być m.in. zawarcie umowy rachunku bankowego na czas oznaczony, jednak nie krótszy niż pięć lat, a także późniejsze przekazanie na wskazany w niej cel mieszkaniowy całości zgromadzonych oszczędności. Resort zapewniał, że zwolnienie znajdzie zastosowanie również w przypadku zmiany, odnowienia lub przedłużenia umowy, jeżeli nadal będą spełnione jego warunki.

Z ulgi miały korzystać też osoby, gdy cel mieszkaniowy położony jest w pozostałych krajach Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo znajduje się w Konfederacji Szwajcarskiej.