Podatniczka kupiła w lipcu 2013 r. kawalerkę za 117 tys. zł, dodatkowe 11 tys. zł pochłonął generalny remont. Następnie postanowiła zamienić się na mieszkanie z rodzicami. To należące do nich warte było 175 tys. zł.
Nabrała wątpliwości, czy w takiej sytuacji będzie musiała zapłacić podatek dochodowy. Była przekonana, że nie, ponieważ będzie mogła skorzystać z ulgi mieszkaniowej opisanej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przepis ten pozwala nie płacić daniny od dochodu osiągniętego ze sprzedaży mieszkania, jeśli podatnik przeznaczy go w ciągu dwóch lat od transakcji na własne cele mieszkaniowe. Zdaniem kobiety w jej przypadku warunki do zastosowania ulgi zostały spełnione. Potwierdziła to izba skarbowa. Zastrzegła, że co do zasady należy zapłacić 19-proc. podatek od dochodu uzyskanego w związku z zamianą (wartość mieszkania wynikająca z zamiany, pomniejszona o koszty sprzedaży, czyli wydatki na nabycie lokalu plus nakłady). Nie obejmuje to jednak sytuacji, gdy – tak jak w tym przypadku – spełnione są warunki do skorzystania z ulgi mieszkaniowej.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej z Bydgoszczy z 22 stycznia 2014 r. nr ITPB2/415-997/13/DSZ