Urząd zakwestionował rozliczenia przedsiębiorcy, który sprzedał w 2007 r. kilka działek. Chociaż stały na nich domy, naliczył VAT tylko od wartości gruntu.
Spór wziął się stąd, że przedsiębiorca użyczył wcześniej ziemię spółce, która wybudowała domy. Urzędnicy argumentowali, że budynki wzniesione na ziemi będącej własnością przedsiębiorcy – jako części składowe nieruchomości gruntowych – też stały się jego własnością. Dlatego należało od nich naliczyć VAT.
WSA w Gdańsku stanął po stronie fiskusa. Przypomniał art. 47 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym część składowa gruntu nie może być odrębnym przedmiotem własności. Orzekł, że domy stały się własnością przedsiębiorcy, a budująca je spółka zgodnie z art. 224–231 k.c. ma prawo wystąpić o zwrot poniesionych nakładów. Dlatego podstawą opodatkowania VAT powinna być wartość zarówno gruntu, jak i budynków. Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 27 listopada 2013 r., sygn. I SA/Gd 767/13.