Laureaci X Rankingu Urzędów Skarbowych zapewniali, że ich celem jest jak najlepsza obsługa i pomoc obywatelom we właściwym rozliczeniu. Zdaniem urzędników nieuczciwi podatnicy to ułamek procentu.
Administracja podatkowa ma być dostosowywana do potrzeb podatników – zadeklarował Jacek Kapica, wiceminister finansów, w czasie debaty podczas wręczania wyróżnień w X Rankingu Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej.
– Będzie wzmacniana funkcja pomocniczości organów, tak by robiły wszystko, aby pomóc podatnikowi w rozliczeniu – zapewniał.
Agnieszka Tałasiewicz, partner w dziale doradztwa podatkowego EY, stwierdziła zaś, że nie oznacza to, iż administracja podatkowa działa źle. Zmiany w jej funkcjonowaniu są jednak konieczne chociażby ze względu na wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Wymuszają one dostosowanie procedur czy umiejętności.
Kierunkiem zmian w administracji jest przeniesienie obsługi podatnika do internetu. Ma bowiem powstać jeden portal, za pomocą którego będzie można rozliczyć wszystkie podatki.
Dlatego wiceminister podkreślił, że trzeba dobrze zagospodarować środki, które są przeznaczone na administrację podatkową. Podkreślił też, że automatyzacja działań urzędów nie pociągnie za sobą redukcji zatrudnienia, poza tą, która będzie wynikała z dobrowolnych odejść.
Uczestnicy debaty, zarówno przedstawiciele izb skarbowych, jak i firm doradztwa podatkowego, zgodzili się, że problemem nie jest już obsługa podatników przez urzędników administracji podatkowej, ale samo prawo podatkowe, czyli to, jak danina jest nakładana i obliczana. Szczególnie uciążliwy w tym przypadku jest podatek od towarów i usług. W rozwiązywaniu tych problemów dużą rolę odgrywają interpretacje ogólne, które są wydawane przez ministra finansów. Jednak nadal jest ich zbyt mało.
Przedstawiciele organów podatkowych stwierdzili też, że większość podatników jest uczciwa. Tylko ułamek procentu stanowią oszuści. To odróżnienie jednych od drugich jest największym problemem organów.
Pod debacie nastąpiło wręczenie nagród. W tym roku oprócz X rankingu DGP podsumował wyniki z wszystkich lat. I US w Krasnymstawie okazał się najlepszy z 380 urzędów małych, średnich i dużych. Z kolei spośród urzędów wyspecjalizowanych w zestawieniach sporządzanych od pięciu lat wygrał II Wielkopolski US w Kaliszu. W jubileuszowym rankingu w zestawieniu generalnym najlepszymi okazały się: US w Wołowie (mały), US w Kłodzku (średni), US Wrocław-Śródmieście (duży) i III Mazowiecki US w Radomiu (wyspecjalizowany). Pierwsze miejsce wśród izb skarbowych w zestawieniu generalnym zajęła izba z Białegostoku. Wszyscy laureaci podkreślali, że ich sukces to przede wszystkim zasługa zespołu, z którym pracują, i dobrej organizacji pracy.