Przekazywanie nagród za pośrednictwem agencji reklamowych jest objęte VAT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach wydanych w styczniu i lutym br.
Agencja reklamowa zamierzała świadczyć na rzecz swoich klientów kompleksową usługę obsługi akcji marketingowych. Jednym z jej elementów miało być przekazywanie nagród uczestnikom akcji. Spytała więc Izbę Skarbową w Poznaniu, czy od przekazania nagród powinna naliczyć VAT. Była przekonana, że skoro nagrody będą wydawane w ramach świadczenia przez nią kompleksowej usługi, to samo ich przekazanie nie będzie opodatkowane.
Izba skarbowa nie zgodziła się jednak z takim stanowiskiem. Wyjaśniła, że płatność, którą agencja otrzyma od klienta, należy rozdzielić na dwie części: zapłatę za wydanie nagród i wynagrodzenie za wyświadczone usługi. Skoro agencja dostanie od klienta zapłatę za przekazanie nagród, to ich wydanie należy opodatkować odrębnie jako odpłatną dostawę towarów.
Agencja zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, a ten przyznał jej rację i uchylił interpretację. Uznał, że w tym wypadku mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym. Sąd stwierdził, że wydanie nagród jest nierozerwalnie związane z usługą świadczoną przez agencję. Przypomniał, że nie można sztucznie rozdzielać poszczególnych czynności, skoro wchodzą one w skład jednej kompleksowej usługi. Z ekonomicznego punktu widzenia dla klienta agencji czynności te łączą się w jedną całość i tylko podjęte razem mają dla niego sens – uznał poznański sąd.
Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który przyznał jednak rację izbie skarbowej. Stwierdził, powołując się na wyrok TSUE w sprawie C-55/09, że usługę świadczoną przez agencję należy rozdzielić. Przypomniał, że podobne stanowisko zajął również w wyroku z 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 271/13).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 7 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 474/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia
Dominika Żurawska, doradca podatkowy w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.