Przekazywanie nagród za pośrednictwem agencji reklamowych jest objęte VAT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w dwóch wyrokach wydanych w styczniu i lutym br.
Agencja reklamowa zamierzała świadczyć na rzecz swoich klientów kompleksową usługę obsługi akcji marketingowych. Jednym z jej elementów miało być przekazywanie nagród uczestnikom akcji. Spytała więc Izbę Skarbową w Poznaniu, czy od przekazania nagród powinna naliczyć VAT. Była przekonana, że skoro nagrody będą wydawane w ramach świadczenia przez nią kompleksowej usługi, to samo ich przekazanie nie będzie opodatkowane.
Izba skarbowa nie zgodziła się jednak z takim stanowiskiem. Wyjaśniła, że płatność, którą agencja otrzyma od klienta, należy rozdzielić na dwie części: zapłatę za wydanie nagród i wynagrodzenie za wyświadczone usługi. Skoro agencja dostanie od klienta zapłatę za przekazanie nagród, to ich wydanie należy opodatkować odrębnie jako odpłatną dostawę towarów.