Jak wyobraża pan sobie administrację podatkową powiedzmy za lat 15?

Jacek Kapica, wiceminister finansów

Jacek Kapica, wiceminister finansów

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Wyobrażam ją sobie jako profesjonalną, nowoczesną i przyjazną. Rozwijając: profesjonalną, bo odpowiednio wyszkoloną i przygotowaną merytorycznie do właściwej realizacji stawianych przed nią zadań. Nowoczesną – bo dobrze zorganizowaną i wyposażoną w narzędzia dopasowane do technologicznych wyzwań nadchodzących lat, otwartą na otoczenie. Przyjazną – bo nastawioną na to, by w relacjach z obywatelami pomagać i wspierać dobrowolne wypełnianie przez nich obowiązków podatkowych.

Eksperci twierdzą, że system e-Podatki, jakkolwiek jego wdrożenie może oznaczać zmianę cywilizacyjną w relacjach organy podatkowe – podatnicy, to jednak tylko narzędzie. Kiedy można spodziewać się decyzji systemowych reformujących administrację, by rzeczywiście była taka, jak pan mówi? Czy nie należało tego, mimo wszystko, zrobić w odwrotnej kolejności: czyli zdecydować, jaki chcemy mieć system docelowy, a dopiero potem budować do niego „oprzyrządowanie”?

Prawdziwe jest stwierdzenie, że system e-Podatki to narzędzie. Nowoczesne, ale tylko narzędzie. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że jest to tylko jeden z elementów programu e-Podatki. Równie ważne są realizowane w ramach tego programu zmiany w warstwie organizacyjnej i legislacyjnej. A są to zmiany systemowe. Są one realizowane równolegle z etapowym wprowadzaniem systemu informatycznego. Pierwszym etapem jest konsolidacja procesów związanych z obsługą obywateli na poziomie województwa. Przygotowujemy taką zmianę na początek 2015 roku. Kolejne kroki to zmiany właściwości miejscowej, umożliwiające podatnikom między innymi załatwienie swoich spraw w dowolnym miejscu w kraju.

Ostatni element e-Podatków, czyli VAT, ma zostać wdrożony z początkiem 2017 r. Kiedy w takim razie do systemu włączona zostanie administracja skarbowa?

Wdrożenie tak rozległego systemu informatycznego w jednym kroku byłoby bardzo ryzykowne. Proszę pamiętać, że od sprawnego gromadzenia środków budżetowych zależy funkcjonowanie naszego państwa, np. ochrony zdrowia. Musimy mieć pewność co do niezawodności takich systemów. Dlatego rozpoczynamy wdrożenie w 2014 roku od podatków o mniejszym wpływie na budżet, tj. podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych czy też karty podatkowej. Potem w kolejnych latach dołączymy podatki dochodowe. Następnie w 2017 roku, kiedy będziemy użytkować sprawdzony przez trzy lata system informatyczny, dojdzie VAT, który jest podatkiem dostarczającym najwięcej wpływów budżetowych. Administracja skarbowa, składająca się z urzędów kontroli skarbowej, ma inne zadania niż izby i urzędy skarbowe. Nastawiona jest w swoim działaniu na kontrole i przeciwdziałanie oszustwom podatkowym oraz kontrolę wykorzystania środków unijnych. Nie dokonuje poboru i rozliczania dochodów budżetowych, nie przyjmuje też deklaracji. Działa z wykorzystaniem innych procedur. Ma więc swoją odrębność, co nie oznacza, że nie będzie użytkownikiem zasobów informacyjnych systemu e-Podatki.