Według fiskusa jeśli główną przesłanką zakupu mieszkania jest uzyskanie przychodu z jego wynajmu, to nie jest to realizacja własnego celu mieszkaniowego.
Kobieta w sierpniu 2010 r. odziedziczyła niezabudowany grunt, który półtora roku później sprzedała. Złożyła oświadczenie o przeznaczeniu uzyskanego dochodu na własne cele mieszkaniowe, co zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361) pozwoliłoby jej uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego. Następnie kupiła i wyremontowała trzy lokale mieszkalne, które z uwagi na swoją złą sytuację finansową wynajęła. Poinformowała o tym urząd skarbowy i rozpoczęła opłacanie ryczałtowej daniny od uzyskanego wynagrodzenia według stawki 8,5 proc. Kupione lokale zamierzała wykorzystać na własne cele dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości, a do tego momentu zamieszkiwać w darowanym przez rodziców domu.
Kobieta zapytała izbę skarbową, czy dochód ze sprzedaży gruntu, który przeznaczyła na zakup i remont wynajmowanych lokali, będzie wolny od daniny. Sama uważała, że tak, gdyż zrealizowała własne cele mieszkaniowe, a lokale wynajęte zostały nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, a tylko z uwagi na jej złą sytuację finansową. Te argumenty nie przekonały izby skarbowej. Zdaniem fiskusa główną przesłanką skłaniającą kobietę do zakupu przedmiotowych mieszkań był cel zarobkowy, tj. uzyskanie przychodu z ich wynajmu, a nie realizacja własnych celów mieszkaniowych. Skoro tak, to dochód ze sprzedaży gruntu należało opodatkować PIT.
Według fiskusa jeśli główną przesłanką zakupu mieszkania jest uzyskanie przychodu z jego wynajmu, to nie jest to realizacja własnego celu mieszkaniowego

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 oraz ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT przez zapewniające ulgę w podatku wydatki na własne cele mieszkaniowe należy rozumieć:
a) nabycie budynku mieszkalnego, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
b) kupno spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku lub lokalu mieszkalnego,
e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku, lokalu lub pomieszczenia niemieszkalnego,
– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej z Łodzi z 25 listopada 2013 r., nr IPTPB2/415-540/13-4/KSM.