Jeżeli podczas kontroli podatnik potrzebuje czasu na znalezienie dokumentów, powinien o tym jak najszybciej powiadomić urzędników na piśmie. Dzięki temu może uniknąć zarzutu o utrudnianie czynności - mówi Agnieszka Tałasiewicz, doradca podatkowy, partner EY Doradztwo Podatkowe.
Podatnik, który otrzymuje zawiadomienie o kontroli, często wpada w panikę. Jak powinien wykorzystać czas do rozpoczęcia czynności przez urzędników skarbowych?
Warto przejrzeć dokumentację dotyczącą najważniejszych transakcji i sprawdzić, czy jest ona pełna. Przykładowo, jeżeli nabywane są usługi niematerialne (np. doradztwa biznesowego czy zarządzania), to można zweryfikować dowody świadczące o ich wykonaniu, które pozwoliły na zaliczenie wydatków z tym związanych do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jakieś kwestie były dotychczas zarzewiem sporu z organami, np. czy dane wydatki mogą być zaliczane do kosztów podatkowych – można przygotować przed kontrolą szczegółową argumentację. Jeżeli jednak w trakcie kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy podatnik zgodzi się z nim, to zaraz po kontroli może, bez konsekwencji, skorygować rozliczenia.