Komitet Stały Rady Ministrów rozpatrzy dziś opracowany przez Ministerstwo Gospodarki „Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2012 roku”, a w nim propozycję wprowadzenia ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R).
Dzięki tej preferencji – zgodnie z założeniami programu – przedsiębiorcy będą mogli w całości zaliczać wydatki na B+R do kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo 26 proc. nakładów na ten cel będą mogli odliczyć od podatku. Cały program, w tym nową ulgę, pozytywnie zaopiniował już zespół ds. infrastruktury, rozwoju lokalnego, polityki regionalnej i środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu zaakceptował też Komitet RM ds. Cyfryzacji.
Wątpliwości do nowej ulgi ma jednak nadal Ministerstwo Finansów. Jego uwagi dotyczące tej kwestii nie zostały w ogóle uwzględnione.