Przepisy podatkowe nie ograniczają liczby nieruchomości, które mogą być rozliczane w ramach najmu prywatnego.

Małżonkowie mają otrzymać w darowiźnie cztery budynki (garaże), w których jest łącznie 51 miejsc postojowych - z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Zamierzają wynajmować je mieszkańcom osiedla. Obecnie wynajmują już trzy mieszkania, a uzyskiwane przychody rozliczają ryczałtem ewidencjonowanym. Małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są podatnikami VAT. Utrzymują się z pracy na etacie, a najem jest dla nich dodatkowym źródłem przychodów. Obawiają się, że rozszerzając w taki sposób jego zakres, stracą prawo do stosowania 8,5 - proc. stawki ryczałtu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że takiego niebezpieczeństwa nie ma. Wyjaśnił, że co do zasady podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą wybrać, czy najem nieruchomości będzie przez nich prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy w ramach tzw. najmu prywatnego (jeśli nieruchomości nie są składnikami majątku związanego z działalnością gospodarczą).

Od wyboru dokonanego przez podatnika zależy kwalifikacja uzyskiwanych z tego tytułu przychodów do odpowiedniego źródła (pozarolnicza działalność gospodarcza bądź najem określony w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT; t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Dyrektor IS w Poznaniu wyjaśnił, że przepisy podatkowe nie regulują kwestii związanych z zasadami zawierania umów najmu, w tym także liczby nieruchomości, które mogą być jego przedmiotem. Wskazał również, że w świetle przepisów ustawy o PIT wybór kwalifikacji i sposobu rozliczania przychodów w ramach danego źródła zależy od podatnika. Nie jest ograniczony liczbą posiadanych nieruchomości.

Jeśli więc wynajmowanie nieruchomości mieszkańcom osiedla nie będzie odbywać się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód należy rozliczać jako najem prywatny. Rozszerzając jego zakres o garaże, podatnik będzie mógł nadal od przychodów z tytułu najmu płacić podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 8,5.

Interpretacja indywidualna dyrektora izby skarbowej w Poznaniu z 6 listopada 2013 r., sygn. ILPB1/415-904/13-2/TW