Polski przedsiębiorca dokonuje przeciętnie 18 płatności podatku rocznie, poświęcając na to 286 godzin. Z kolei całkowita suma obciążeń podatkowych (uwzględniono tu wszystkie daniny, również te związane z zatrudnieniem pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty parapodatkowe) wynosi 41,6 proc. zysków firmy.
Polska awansowała o jedno miejsce w raporcie Banku Światowego i firmy PwC „Paying Taxes 2014”, ale i tak znalazła się na odległej 113. (na wszystkie 189) pozycji.
Zestawienie szereguje kraje pod kątem przyjazności systemów podatkowych dla biznesu. Wynika z niego, że polski przedsiębiorca dokonuje przeciętnie 18 płatności podatku rocznie, poświęcając na to 286 godzin. Z kolei całkowita suma obciążeń podatkowych (uwzględniono tu wszystkie daniny, również te związane z zatrudnieniem pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty parapodatkowe) wynosi 41,6 proc. zysków firmy.