Polska znalazła się w gronie krajów najgorzej ocenianych pod kątem stabilności systemu podatkowego.
Wynika to z badania „European Tax Survey. The benefits of stability” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w 27 krajach Europy. Przepytanych zostało prawie 1000 europejskich firm. W niechlubnej czołówce znalazły się państwa, których system podatkowy został uznany za niestabilny przez ponad 60 proc. działających tam respondentów. Oprócz Polski są to Portugalia, Włochy, Rosja i Węgry. Najgorszy okazał się ten ostatni kraj – zebrał aż 81 proc. negatywnych ocen.
Z kolei najlepszego zdania o swoim systemie prawnym są podatnicy z Irlandii i Czech, gdzie odpowiednio swoje niezadowolenie wyraziło tylko 11 i 34 proc. ankietowanych. Dobrze wypadły też Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg i Szwajcaria.