Rozliczający się PIT przedsiębiorca, który handluje papierami wartościowymi bądź instrumentami pochodnymi, co do zasady nie może rozliczyć zysków i strat z tego tytułu w ramach swojej działalności gospodarczej – twierdzi fiskus.

Problem pojawia się np. w przypadku przedsiębiorców handlujących z kontrahentami zagranicznymi. Wtedy bowiem w grę wchodzi ryzyko kursowe. Podatnicy starają się przed nim zabezpieczyć, kupując pochodne instrumenty finansowe (walutowe).

W takim wypadku powstają wątpliwości czy ewentualne przychody, jakie uzyskają, będą doliczone do tych z działalności gospodarczej (a koszty mogą być uwzględnione w kosztach firmowych), czy też stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. W tym drugim przypadku podatnicy rozliczą się zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zapłacą daninę według stawki 19 proc. od uzyskanego dochodu.