Po porannym spotkaniu strony rządowej i przedstawicieli Kościoła katolickiego jest zgoda obu stron na likwidację Funduszu Kościelnego. Będzie specjalna umowa opisująca przekształcenie Funduszu w system odpisu podatkowego zanim projekt ustawy trafi do Sejmu. Za ponad rok każdy podatnik będzie mógł zdecydować, na jaką wspólnotę wyznaniową chce przeznaczyć pół procent swoich podatków.

Jak poinformował kardynał Kazimierz Nycz, specjalny zespół będzie pracować nad szczegółami dokumentu opisującego przekształcenie według wymogów konkordatu.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zapowiada, że dobrowolny odpis podatkowy może zacząć obowiązywać w styczniu 2015 roku. Oznacza to, że jeśli uda się sprawnie przeprowadzić projekt przez ścieżkę legislacyjną, to odpis byłby odprowadzany już przy rozliczeniu podatków za rok 2014. Pierwsze trzy lata obowiązywania nowego systemu miałyby charakter testowy. Jeśli okazałoby się, że wspólnoty wyznaniowe z odpisu otrzymują mniej niż obecnie, wprowadzono by korekty.

Kościół katolicki ma nadzieję, że przed wejściem rozwiązania w życie będzie miał czas na przeprowadzenie kampanii informacyjnej o odpisie. Liczy tu na doświadczenia kościelnych instytucji charytatywnych, które zbierają środki w ramach odpisu na organizacje pożytku publicznego.

Do rozstrzygnięcia jest wciąż wiele szczegółów nowego systemu, na przykład kwesita ubezpieczenia kleryków. Strona rządowa zadeklarowała już równe traktowanie uczących się w seminariach i studentów uczelni wyższych.