Z pytaniem do Krajowej Informacji Podatkowej zwrócił się przedsiębiorca zajmujący się wynajmem samochodów osobowych. Zamierzał wypożyczyć na 15 dni auto podatnikowi podatku od wartości dodanej z innego państwa członkowskiego UE. Chciał się dowiedzieć, gdzie taka usługa będzie opodatkowana. Wyjaśnił, że samochód zostanie wydany w Krakowie, ale usługobiorca będzie nim jeździł nie tylko po Polsce, ale także do innych państw Unii Europejskiej.

Zdaniem urzędników Ministerstwa Finansów w sytuacji, gdy usługobiorca będzie przez 15 dni posiadał auto lub z niego korzystał, wystąpi usługa krótkoterminowego wynajmu środka transportu. Miejscem jej świadczenia będzie Polska, bo to w naszym kraju samochód zostanie oddany do dyspozycji usługobiorcy. Usługa ta jest zatem czynnością podlegającą opodatkowaniu w Polsce.

Jako podstawę prawną MF wskazało art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest to, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem m.in. art. 28j ust. 1 i 2 tej ustawy. Z kolei z art. 28j ust. 1 wynika, że w przypadku usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu miejscem ich świadczenia jest to, w którym te pojazdy są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Art. 28j ust. 2 precyzuje natomiast, że przez krótkoterminowy wynajem środków transportu rozumie się ich ciągłe posiadanie lub korzystanie z nich przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających – przez okres nieprzekraczający 90 dni.