Podatnik planował zarabiać na zakupach i sprzedaży obcych walut. Do zawierania transakcji miał wykorzystywać aplikację udostępnioną w ramach jego konta bankowego oraz aplikację internetowej platformy wymiany walut. Za ich używanie miałby płacić prowizję od ewentualnego zarobku.
Wystąpił o interpretację podatkową, by się upewnić, czy zysk może uznać za przychód z innych źródeł osiągnięty poza działalnością gospodarczą. Opodatkowany byłby wtedy według skali podatkowej (18 proc. lub 32 proc.). Podkreślał, że transakcji nie będzie dokonywał regularnie i w sposób ciągły. Ich częstotliwość będzie zależeć od kursu walut przyjętego przez daną aplikację. W tej sytuacji, jego zdaniem, nie można mówić o przychodach z działalności gospodarczej.
Potwierdziła to łódzka izba skarbowa. Przyznała, że skoro transakcje nie będą dokonywane w sposób zorganizowany i ciągły, to przychód nie powstanie w ramach działalności gospodarczej, ale z innych źródeł. Przypomniała, że podatnik musi mieć dokumenty, z których będzie wynikać wysokość uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 września 2013 r. nr IPTPB1/415-382/13-4/MD.