Sprzedaż zbroi czy łupów zdobytych w grze online, obrót bitcoinem. To tylko nieliczne przykłady działań w sieci, z których trzeba się rozliczyć z fiskusem.
Gry sieciowe, na których można zarabiać / Dziennik Gazeta Prawna
Piotr Bieniak, Komenda Główna Policji / Media / mat. prasowe
Amatorzy popularnych gier sieciowych często nawet nie wiedzą, że mogą się stać przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Finansów. Wystarczy wymienić stworzoną w grze wirtualną postać albo uzyskany przedmiot na realne pieniądze. Wtedy zyskiem zainteresuje się państwo, które uzna, że może pobrać od niego daninę. Potwierdzają to najnowsze interpretacje Ministerstwa Finansów.
● Podatek dochodowy od osób fizycznych
Nie ma jednej kompleksowej regulacji dotyczącej dochodów uzyskiwanych dzięki grom sieciowym. Jak przyznaje Monika Ławnicka, menedżer w firmie Accreo sp. z o.o., w takim wypadku do opodatkowania sprzedaży wirtualnych postaci lub przedmiotów należy stosować zasady ogólne. Ekspert przypomina, że jeśli regulamin gry wskaże, iż gracz ma jedynie możliwość udzielenia licencji na korzystanie z wirtualnego przedmiotu (podczas gdy jego właścicielem pozostanie np. wydawca gry), to fiskus zakwalifikuje takie dochody jako pochodzące z praw majątkowych w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).
Potwierdza to interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 maja 2013 r., nr IBPBII/1/415-226/13/AA. Fiskus przypomniał w niej, że do praw majątkowych należą wszystkie uprawnienia, które nie przyjmują postaci rzeczy, ale stanowią jednocześnie wymierne korzyści, którymi można rozporządzać albo z których można czerpać korzyści.
Może się zdarzyć także sytuacja, gdy uzyskany przez gracza przychód będzie kwalifikowany jako pochodzący z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. Stanie się tak np. w sytuacji, gdy gracz sprzedawał będzie przedmiot, a nie tylko licencję na jego używanie. Jak dodaje Monika Ławnicka, w obu przypadkach uzyskane dochody będą podlegały podatkowi według skali podatkowej (18 proc., 32 proc.). Ministerstwo przyznało jednak, że dochody graczy nie są jego priorytetowym przedmiotem zainteresowania.
● Gracze przedsiębiorcy
Podatnicy zarabiający na grze w sieci mogą się rozliczać z dochodu jak inni przedsiębiorcy. Oznacza to m.in. możliwość wybrania 19-proc. stawki liniowej. Monika Ławnicka wyjaśnia, że mogą także zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT rozpoznawać poniesione przez siebie np. wydatki w realnym pieniądzu na nabycie w grze przedmiotu jako koszt podatkowy.
● Ryczałt
Gracz może się także rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą z 20 listopada 1998 r. (t.j. Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Fiskus m.in. w interpretacji łódzkiej izby skarbowej z 12 lipca 2013 r., nr IPTPB1/415-257/13-4/MD, potwierdził, że taki podatnik, o ile tylko nabyte postacie lub rzeczy służą ich dalszej odsprzedaży, świadczy działalność handlową opodatkowaną według stawki 3-proc. Takie stanowisko potwierdzają także inne interpretacje, np. warszawskiej izby skarbowej z 8 stycznia 2013 r., nr IPPB1/415-1321/12-4/ES.
● VAT
Zdaniem Moniki Ławnickiej sprzedaż łupów uzyskanych w grze sieciowej powinna być traktowana jako świadczenie usług elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Jeśli gracz świadczy takie usługi w sposób ciągły i zorganizowany, może zostać uznany za podatnika VAT, który powinien zarejestrować się w urzędzie skarbowym. W praktyce ma taki obowiązek dopiero po przekroczeniu rocznego limitu sprzedaży w wysokości 150 tys. zł zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy. Właściwą stawką daniny, jaką powinien zastosować gracz, jest ta podstawowa –23-proc.
● PCC
Transakcje sprzedaży licencji na wirtualny przedmiot, które nie podlegają VAT, mogą być opodatkowane PCC. Stawka daniny wynosić będzie 1 proc. zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. zm.). Zapłacić ją powinien kupujący.
● Sprzedaż wirtualnej waluty bitcoin
Także obrót wirtualną walutą, taką jak popularny bitcoin, nie jest wolny od obowiązków podatkowych. Podatnik nieprowadzący działalności gospodarczej powinien zakwalifikować przychód ze sprzedaży jako pochodzący z innych źródeł. Danina pobrana będzie według skali podatkowej. Jeśli chodzi o VAT, to wbrew przekonaniu podatników nie jest to zwolniona usługa pośrednictwa finansowego. Potwierdza to interpretacja katowickiej izby skarbowej z 21 czerwca 2013 r., nr IBPP2/443-258/13/ICz, a także bydgoskiej izby z 10 maja 2011 r., nr ITPB1/415-168/11/MR. Stawka daniny wynosi 23 proc.
Kradzież w sieci też jest przestępstwem
Gracze inwestujący prawdziwe pieniądze w wirtualne postacie muszą się liczyć z ich kradzieżą. Takie działanie wypełnia dyspozycję kilku czynów zabronionych, takich jak: naruszenie tajemnicy korespondencji, oszustwo komputerowe czy też nieuprawnione uzyskanie informacji przy użyciu internetu. Za wszystkie z nich grozi kara zgodnie z kodeksem karnym (t.j. Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Policja nie dysponuje statystykami dotyczącymi częstotliwości występowania takich przestępstw, gdyż dane gromadzone są w systemie pod kątem konkretnych przepisów karnych. Jednak funkcjonariusze dzięki analizie danych personalnych użytkowników, w tym danych dotyczących logowania – adres IP, data i czas – mogą z dużym prawdopodobieństwem zlokalizować komputer sprawcy przestępczego działania. Przykładem jest złapany w lipcu 2010 r. 16-latek z Krakowa, który ukradł elementy uzbrojenia wirtualnego bohatera należącego do 19-letniego mieszkańca Olsztyna.