Więcej podatników będzie mogło w uproszczony sposób rozliczać się z fiskusem. To efekt umocnienia się kursu euro w stosunku do ubiegłego roku.
Jeżeli do końca grudnia przychody przedsiębiorcy ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczą 5068 tys. zł, to w 2014 r. będzie mu przysługiwał status małego podatnika dla celów podatku dochodowego (PIT lub CIT) i VAT. Umożliwia to korzystanie z wielu ułatwień, np. jednorazowej amortyzacji środków trwałych czy kasowej metody rozliczeń VAT. Wspomniany limit jest wyższy niż obowiązujący w 2013 r. (4922 tys. zł).
Coroczna zmiana tej wartości wynika z tego, że w przepisach określona jest ona w euro (1,2 mln euro). Przelicza się ją według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (i stosuje zaokrąglenie do tysiąca złotych). Wczorajszy średni kurs euro, decydujący o tym, ile w złotych wynosi limit na 2014 r., to 4,2230 zł.