Wydatki przeznaczone na akcjonariuszy są kosztem uzyskania przychodów spółki.
Dotyczy to nie tylko kosztów usługi notarialnej, informatycznej, wynajmu sali czy obowiązkowych ogłoszeń, ale również wydatków na serwowany akcjonariuszom poczęstunek oraz transport osób obsługujących posiedzenie. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 5 sierpnia 2013 r. (sygn. akt IPTPB3/423-142/12-11/13-S/IR). W dwóch ostatnich punktach tj. kosztów poczęstunku i transportu, musiał zmienić swoje stanowisko po wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Obiad ma związek z przychodami