Zalecenie, by nie przyjmować nowych pracowników, to m.in. efekt wdrażania systemu e-Podatki. Problem w tym, że nie wiadomo, kiedy ruszy informatyzacja. Eksperci ostrzegają: pogorszy się jakość obsługi klientów.
Wiceminister finansów Jacek Kapica zaczął swój nadzór nad administracją podatkową (7 sierpnia zastąpił w tej roli Andrzeja Parafianowicza) od wprowadzenia zakazu zatrudniania nowych pracowników w urzędach skarbowych. W piśmie z 29 sierpnia (nr AP2/0683/12/SYW/2013) zaznacza, że będzie to możliwe w krytycznych sytuacjach – wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora właściwej izby skarbowej, gdy nie można przesunięć na stanowisko merytoryczne innego pracownika, także spośród personelu pomocniczego.

Powody zaleceń