Utworzenie kont podatnika, zlikwidowanie niektórych uciążliwych obowiązków dla podatników oraz stworzenie jednej bazy podatników i ich rozliczeń – to są główne założenia wdrożenia programu e-Podatki.

Wdrażany przez Ministerstwo Finansów Program e-Podatki składa się z trzech projektów: e-Podatki, e-Deklaracje 2 oraz e-Rejestracja. Te trzy działania organizacyjnie, legislacyjne i informatyczne mają na celu przeprowadzić transformację polskiej administracji podatkowej. Wdrożenie e-Podatków ma na celu wyposażenie administracji skarbowej w nowoczesne narzędzie, które będzie zarządzało wszelkimi dostępnymi informacjami o podatnikach.

W tym celu powstanie jedna baza podatkowa, która zastąpi istniejące obecnie 400 baz danych, które są niezależne od siebie. Urzędy skarbowe w całej Polsce będą miały dostęp do wspólnej bazy. Dla urzędników oznacza to oszczędność czasu i ułatwienie pracy, dla podatników natomiast ułatwienie polegające na braku konieczności dostarczania tych samych dokumentów różnym organom administracji podatkowej.

Docelowo każdy podatnik będzie posiadał własne „konto podatnika”, na którym będą zawarte wszelkie informacje o rozliczeniach oraz stanie płatności. To właśnie na tym koncie podatnicy będą mieli możliwość zaakceptowania deklaracji podatkowej, którą wstępnie wypełni urząd skarbowy.

Reklama

Zgodnie z założeniami wdrożenie e-Podatków przyczyni się m.in. do zmniejszenia luki podatkowej przez lepsze wykrywanie nieprawidłowości, uproszczenia procedur w zakresie wymiaru, poboru i dystrybucji podatków czy zmniejszenia obowiązków ewidencyjnych.