Na podstawie dokumentów przesłanych przez pracodawcę urząd skarbowy będzie generował projekt zeznania rocznego do zatwierdzenia przez podatnika. Taki system ma zacząć działać w 2015 r. - mówi Jacek Kapica, wiceminister finansów.

Kilka dni temu otrzymał pan nowe zadania. Oprócz służby celnej kieruje pan teraz – za wiceministra Andrzeja Parafianowicza – administracją podatkową. Odpowiada także za sprawy związane z informatyzacją resortu. Z czego wynika ta zmiana kompetencji?

Są dwa powody. Po pierwsze, długoterminowa perspektywa budowy elektronicznego systemu obsługi podatników. W 2011 r. przejąłem nadzór nad departamentem informatyki, który jest zaangażowany w program e-Cło, ale też w e-Podatki. Nowy system obsługi, który chcemy stworzyć, wymaga integracji obu tych rozwiązań i wymiany danych między administracją celną i podatkową, dlatego niezbędna jest koordynacja pracy tych instytucji.