Ulga ta polega na tym, że podatnik ma prawo do odliczenia od swojego rocznego dochodu maksymalnie 6 proc. kwoty tego dochodu przekazanych tytułem darowizny – np. na cele kultu religijnego lub na cele organizacji pożytku publicznego.
Limit darowizny przekazanej na cele kultu religijnego, którą można rozliczyć w PIT, dotyczy dochodów tylko jednego małżonka. Nie można go powiększyć, sumując swoje zarobki z zarobkami męża lub żony. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Sąd zajął się sprawą podatniczki, która chciała przelać kwotę 5,1 tys. zł na konto parafii w ramach kultu religijnego i rozliczyć tę wpłatę jako darowiznę uprawniającą do ulgi w podatku.