Fundacja zajmująca się pomocą dzieciom sprzedała w 2009 r. nieruchomość za prawie 9 mln zł. Chciała skorzystać ze zwolnienia, które przewiduje art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Pozwala on nie płacić podatku, gdy dochód przeznaczy się na cele statutowe.
Organizacja postanowiła zainwestować w ekologię, zwłaszcza w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu zmieniła swój statut i zapisała w nim taką działalność. Za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości kupiła spółkę z o.o., zamierzała też udzielić jej nieoprocentowanej pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii. Zapytała, czy jeśli przekaże pieniądze w ten sposób, to nie zapłaci od nich CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że fundacja nie ma takiego prawa. Z podatkowego przywileju mogłaby skorzystać tylko wtedy, gdyby działalność proekologiczna była zapisana w jej statucie, a pieniądze przeznaczyłaby na nią bezpośrednio, a nie tak jak planowała pośrednio, przez udzielenie pożyczki dla spółki. Zaznaczył, że jedyne możliwości skorzystania ze zwolnienia pośrednio zawiera art. 17 ust. 1e ustawy o CIT – ograniczają się one do kupna niektórych obligacji i instrumentów finansowych. W tej sprawie tak nie było.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 sierpnia 2013 r. nr IPTPB3/423-180/13-2/PM