Organizacja postanowiła zainwestować w ekologię, zwłaszcza w propagowanie energii ze źródeł odnawialnych. W tym celu zmieniła swój statut i zapisała w nim taką działalność. Za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości kupiła spółkę z o.o., zamierzała też udzielić jej nieoprocentowanej pożyczki na inwestycje w odnawialne źródła energii. Zapytała, czy jeśli przekaże pieniądze w ten sposób, to nie zapłaci od nich CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał, że fundacja nie ma takiego prawa. Z podatkowego przywileju mogłaby skorzystać tylko wtedy, gdyby działalność proekologiczna była zapisana w jej statucie, a pieniądze przeznaczyłaby na nią bezpośrednio, a nie tak jak planowała pośrednio, przez udzielenie pożyczki dla spółki. Zaznaczył, że jedyne możliwości skorzystania ze zwolnienia pośrednio zawiera art. 17 ust. 1e ustawy o CIT – ograniczają się one do kupna niektórych obligacji i instrumentów finansowych. W tej sprawie tak nie było.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 sierpnia 2013 r. nr IPTPB3/423-180/13-2/PM