Ministerstwo Finansów nie zwolni podatników VAT z konieczności wypełniania zerowych deklaracji, czyli takich, w których podatek należny wynosi 0 zł. Poinformowało o tym w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 18890/13). Składanie takich dokumentów ma bowiem istotnie znaczenie dla prowadzenia bieżącego monitoringu podatników VAT.
MF zwraca uwagę, że są oni zobowiązani do samoobliczania daniny, tj. wyliczenia kwoty zobowiązania podatkowego bądź nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i wykazania tych wartości w deklaracjach VAT. W praktyce więc są one głównym źródłem informacji dla urzędu skarbowego o wykonywaniu czynności opodatkowanych, a tym samym o prowadzonej działalności gospodarczej.
Ponadto – ze względu na specyfikę VAT – podatek ten jest narażony na różne nadużycia. Obowiązek składania deklaracji pozwala na szybsze wykrywanie oszustów, co jest istotne z punktu widzenia zabezpieczenia dochodów budżetowych.
Resort wskazuje, że przedsiębiorcy, którzy nie wykonują czynności opodatkowanych, mogą zawiesić działalność gospodarczą. Nie będą wtedy musieli składać deklaracji VAT.
Podatnicy VAT składają deklaracje za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca lub za okresy kwartalne – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale