Rabaty przedsiębiorca może dokumentować w uproszczony. Ale sposób tylko wówczas, jeśli faktura korygująca dotyczy całej sprzedaży z danego miesiąca lub kwartału.
Sprawa, którą rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczyła spółki sprzedającej produkty własne i innych firm. Udzielała ona nabywcom różnych zniżek. Rozliczała je w VAT w ten sposób, że najpierw wystawiała fakturę z podstawową ceną, a następnie dokument korygujący ze wskazaniem nowej kwoty.

Za dużo danych

We wniosku o interpretację spółka zaznaczyła, że przy kilkudziesięciu transakcjach miesięcznie konieczność wykazania na korekcie większości danych znajdujących się na fakturze pierwotnej, jest szczególnie uciążliwa. Tym bardziej że jeden taki dokument może zawierać kilkanaście stron. Dlatego spytała, czy może skorzystać z przepisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 68, poz. 360 z późn. zm.). Pozwala ono wystawiać uproszczoną fakturę korygującą, w której nie ma obowiązku podawania wszystkich danych zawartych w pierwotnych dokumentach. Według spółki możliwe jest to niezależnie od liczby korygowanych transakcji.
Minister uznał jednak, że ze zbiorczej korekty w sposób uproszczony można skorzystać tylko wówczas, jeśli podlegają jej wszystkie transakcje z danego okresu.

NSA poparł ministra

Przedsiębiorstwo złożyło skargę do sądu. Jego pełnomocnicy podkreślali, że wprowadzenie korekty uproszczonej miało na celu ułatwienie rozliczeń podatnikom. Zaznaczyli również, że w praktyce rzadko zdarza się, aby rabat obejmował wszystkie wyroby sprzedawane kontrahentowi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił interpretację ministra. Orzekł, że uproszczoną zbiorczą fakturę korygującą można wystawić w stosunku do odrębnej dostawy towarów lub świadczenia usług. Jak podkreślił, nie muszą to być dostawy wszystkich towarów lub usług.
Minister finansów złożył skargę kasacyjną, która została uwzględniona. NSA uznał, że sąd I instancji dokonał błędnej wykładni przepisów. Elementy uproszczone może zawierać tylko faktura, która odnosi się do wszystkich transakcji z danego okresu rozliczeniowego.
Wyrok jest prawomocny.

120 mld zł wynoszą wpływy budżetowe z VAT za 2012 r.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 sierpnia 2013 r. (sygn. I FSK 1198/12).