Zagraniczny podmiot, który ma w naszym kraju stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (fixed establishment), jest traktowany do celów VAT jak polski przedsiębiorca. Czym charakteryzuje się to stałe miejsce?
Jego definicję na potrzeby ustalania miejsca świadczenia usług wprowadziło 1 lipca 2011 r. rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011. Zgodnie z nim chodzi o dowolne miejsce – inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej – które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią infrastrukturą w zakresie zaplecza personalnego i technicznego, by umożliwić odbiór i wykorzystanie usług.
Cechą fixed establishment jest więc stałość, istnienie infrastruktury technicznej oraz personelu. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, które wypracowało koncepcję fixed establishment, zanim pojawiła się jego definicja w rozporządzeniu wykonawczym, wymaga dodatkowo prowadzenia działalności w sposób niezależny. Chodzi więc o możliwość sporządzania umów lub podejmowania decyzji w zakresie zarządzania, a nie tylko wykonywania działalności operacyjnej.