Od początku lipca dane o miejscu zamieszkania i rachunku bankowym można aktualizować przez internet.
Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 18015/13) brak elektronicznej wersji formularza ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne podatnika – osoby fizycznej, właściwe do wskazania aktualnego miejsca zamieszkania i numeru konta do zwrotu nadpłaty lub podatku) utrudniał niektórym podatnikom składającym e-deklaracje rozliczenie roczne.
W przypadku gdy była konieczna aktualizacja danych, to mimo przesłania PIT przez internet formularz ZAP-3 trzeba było złożyć w tradycyjnej formie papierowej. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśniło, że 31 stycznia 2013 r. zostało podpisane rozporządzenie ministra finansów w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Rozporządzenie to zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 203 i weszło w życie 1 lipca 2013 r. Wynika z niego, że przez internet może być przesyłane m.in. zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3). Złożenie tego formularza za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest możliwe za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.