RPO w piśmie do ministra finansów (nr RPO/674861/11/V/620.2 RZ) zwrócił uwagę na problem stosowania zwolnienia z VAT dla usług m.in. z zakresu opieki medycznej i profilaktyki. Czy obejmuje ono także zakwaterowanie i wyżywienie w szpitalach osób towarzyszących pacjentom?
Pewne jest, że nie trzeba w takich sytuacjach naliczać VAT, gdy obecność tych osób jest konieczna ze względów terapeutycznych. Jednak przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2011 r., nr ILPP2/443-183/11-2/MR uznał, że musi to być potwierdzone wpisem lekarza w karcie pacjenta.
Ministerstwo Finansów potwierdziło prawidłowość tego stanowiska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22753 z 16 czerwca 2011 r. Z kolei w interpretacjach indywidualnych – z 1 kwietnia 2011 r., nr ITPP1/443-14/11/MN z 27 kwietnia 2011 r., nr 1LPP1/443-144/11-2/MS i z 14 maja 2012 r., nr IBPP3/443-212/12/LŻ – nie został wymieniony warunek dokonania wpisu do karty. Nie ma go też w samej ustawie o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). RPO poprosił więc ministra finansów o zajęcie stanowiska w sprawie.