Rekultywacja wyrobiska górniczego i terenu wokół niego nie powoduje zmiany statusu gruntu. Trzeba go opodatkować jak teren zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej.
Opodatkowanie gruntów i wyrobisk górniczych rodzi wiele sporów podatkowych. Jeden z nich rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Problem polegał na tym, czy teren wokół wyrobiska górniczego (kopalnia żwiru) należy opodatkować podatkiem rolnym, zgodnie z jego klasyfikacją w ewidencji gruntów i budynków, czy też podatkiem od nieruchomości – jako grunt zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej.
Skarżący twierdzili, że skoro koncesja na wydobycie żwiru nie obejmowała terenów wokół wyrobiska, to można je opodatkować podatkiem rolnym. Organ podatkowy (wójt) stwierdził jednak, że grunt należy opodatkować podatkiem od nieruchomości, ponieważ teren wokół wyrobiska jest niezbędny do prowadzenia wydobycia, czyli działalności gospodarczej.