Kwota wypłacona najemcy lokalu przez właściciela, który chce nakłonić go do zawarcia długoterminowej umowy, nie rodzi obowiązków w VAT. Wynika to z tego, że najemca nie świadczy na rzecz właściciela żadnej usługi. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Według sądu podatek byłby należny, gdyby najemca był np. znaną osobą albo cenioną firmą, a podpisanie umowy z nim podniosłoby rangę wynajmującego i przyciągnęło innych klientów.
Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Spółka wyjaśniła, że jest właścicielem biurowca w Warszawie i zajmuje się wynajmowaniem pomieszczeń znajdujących się w tym budynku. W ramach prowadzonej polityki zobowiązuje się wypłacić najemcom jednorazową kwotę jako zachętę do zawarcia wieloletniej umowy.