Opłata za wynajęcie lokalu jest objęta 23-proc. stawką VAT, a za wodę, ogrzewanie czy prąd – stawką właściwą dla konkretnego medium – potwierdził WSA we Wrocławiu.
Spółka wynajmuje lokale użytkowe w galerii handlowej. Najemcy płacą jej miesięczny czynsz oraz ponoszą opłaty za prąd, usługi telekomunikacyjne i inne media. Spór dotyczył opodatkowania tych usług w przypadku, gdy wynajmujący refakturuje je najemcom. Zdaniem spółki najem i media trzeba opodatkować oddzielnie. Jeśli z faktur, które dostaje spółka, wynika stawka niższa niż podstawowa (np. 8 proc.), to powinna być wykazana również na refakturze.
Minister finansów twierdził z kolei, że obie usługi należy opodatkować łącznie – według stawki 23-proc. właściwej dla najmu. Jego zdaniem wynajem lokalu i dostawę mediów można opodatkować odrębnie jedynie w przypadku, gdy najemcy mają zawarte umowy z dostawcami mediów i rozliczają się bezpośrednio z nimi.