Komisja Nadzoru Audytowego powinna szczegółowo przeanalizować działania małych firm audytorskich badających spółki giełdowe.
1 lipca upływa pierwsza kadencja KNA, która jest organem nadzoru publicznego nad zawodem biegłego rewidenta, firmami audytorskimi i samorządem biegłych rewidentów.
– Komisja jest ważnym elementem systemu mającego zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania podmiotów gospodarczych i kluczowym z punktu widzenia pewności inwestycji dokonywanych w papiery wartościowe notowane na rynku giełdowym – twierdzi Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Czy i co jednak warto zmienić po upływie I kadencji?
Według prezesa SEG większa powinna być aktywność KNA. W szczególności wobec bardzo licznej (nawet kilkaset podmiotów) grupy mniejszych firm audytorskich badających spółki notowane na GPW. Wprawdzie na jedną taką firmę audytorską przypada poniżej 0,3 proc. kapitalizacji giełdy, jednak w sumie świadczą one usługi dla spółek, których kapitalizacja stanowi 1/3 całej GPW. Dlatego według Mirosława Kachniewskiego w najbliższych latach KNA powinna szczegółowo przeanalizować działalność tych właśnie podmiotów.
Z kolei Dagmara Wieczorek-Bartczak, dyrektor departamentu inspekcji ubezpieczeniowych i emerytalnych w KNF oraz zastępca przewodniczącego KNA, uważa, że zebrane doświadczenia wskazują, iż należy rozważyć wzmocnienie uprawnień nadzorczych komisji. A to po to, aby było np. możliwe bezpośrednie dyscyplinowanie poszczególnych osób wykonujących zawód biegłego rewidenta. Generalnie jednak według niej bilans działań KNA jest pozytywny.
Co na to sami zainteresowani?
– Wprowadzenie nowego modelu nadzoru było dla nas z pewnością znaczącą zmianą – mówi Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. – Współpracy musiały się uczyć obydwie strony. Oceniam ją jednak pozytywnie – przez cztery minione lata znacznie się rozwinęła i poprawiła – dodaje. Ale zastrzega, że nadal są kwestie, które należy usprawnić.
– Myślę tu o sytuacji, w której między Krajową Izbą Biegłych Rewidentów i KNA pojawia się różnica zdań. Każda uchwała KRBR podlega ocenie komisji – zwraca uwagę Józef Król. – W sytuacji gdy KNA kwestionuje nasze uchwały, mamy teoretycznie możliwość odwołania się do sądu. Dlaczego teoretycznie? Bo w praktyce nie zdaje to egzaminu. Postępowanie sądowe często trwa nawet dwa lata. W tej sytuacji często nie pozostaje nam nic innego, jak praca nad nowym brzmieniem uchwały, z uwzględnieniem zastrzeżeń KNA – z którymi niekiedy się nie zgadzamy. Nie mamy jednak czasu, by czekać tak długo na rozpatrzenie konkretnego przypadku przez sąd. Ten proces należy bezwzględnie usprawnić – podkreśla prezes KRBR.
Członkowie Komisji Nadzoru Audytowego
W skład KNA wchodzi 9 członków:
● 2 przedstawicieli ministra finansów, w tym sekretarz lub podsekretarz stanu jako przewodniczący,
● 2 przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego – jeden z nich jako zastępca przewodniczącego,
● przedstawiciel ministra sprawiedliwości,
● 2 przedstawicieli Krajowej Izby Biegłych Rewidentów rekomendowanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
● przedstawiciel organizacji pracodawców,
● przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.